TEG Poster-6.jpg

Chào mừng các bạn đến với Khoa Đào tạo Quốc tế (SIE, phát âm /si:/), Đại học Đà Nẵng! 

Được thành lập ngày 31/07/2014 theo Quyết định số 4584/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, việc ra đời của Khoa Đào tạo Quốc tế (Khoa ĐTQT) được coi là một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế của Đại học Đà Nẵng.

Với sứ mệnh tạo ra các cơ hội tiếp cận các chương trình quốc tế, nhằm phát triển hoài bão và tài năng của các thế hệ học viên, Khoa ĐTQT luôn tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ hợp tác giáo dục, nghiên cứu với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục, nghiên cứu nước ngoài để cung cấp những chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Tuy mới ra đời nhưng Khoa ĐTQT được kế thừa thế mạnh của nền tảng hơn 20 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng (1994-2014) - một trong 3 Đại học vùng của Việt Nam. Dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa, bề dày kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng, Khoa ĐTQT đã và luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối hợp tác, liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học, các Viện, Học viện và các tổ chức quốc tế, góp phần tích cực thực hiện chiến lược chủ động hội nhập, vươn ra thế giới của Đại học Đà Nẵng.

Thông qua website này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về Khoa ĐTQT và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những cơ hội học hỏi, cộng tác trong tương lai.

Trưởng Khoa - PGS. TS. PHAN VĂN HOÀ