Chương trình học bổng GE Foudation Scholar-Leaders năm 2016  

Thông báo tuyển sinh viên tham dự hội trại chủ đề “Cải tiến ngành du lịch cho sự phát triển bền vững” tại Thái Lan 2016  

Chương trình học bổng/giải thưởng theo chương trình Maker Week (tuần sáng chế) do SIE đồng tổ chức tại sie.udn.vn/epics