Screen+Shot+2016-02-02+at+2.14.03+AM.png

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - SCHOOL OF INTERNATIONAL EDUCATION

Địa chỉ: Phòng 8.009, Khu B – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: +84 (0511) 3835123

Email: sie@ac.udn.vn;       udnsie@gmail.com

Website: www.sie.udn.vn;       www.sieudn.university

Facebook: https://www.facebook.com/udsie

Họ và Tên *
Họ và Tên