Các Giảng viên, Sinh viên tại SIE-UD tham gia hoạt động thúc đẩy phong trào sáng chế tại Đà Nẵng với Tổ chức Fablab Danang, đồng tổ chức cùng Đại học Bang Arizona State University, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, USAID, National Instruments và Autodesk, Intel Vietnam. Hoạt động này sẽ cho ra đời Maker Space thứ hai tại Đà Nẵng, với qui mô lớn, giúp SV và GV cùng kỹ nghệ tạo ra các dự án sáng tạo mới, tiền thân cho sự ra đời các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường nội địa và xa hơn nữa trong ương lai gần. Giữa năm 2017 với hy vọng sẽ có ít nhất một doanh nghiệp vươn tầm khu vực nhờ các cải tiến mới cho sản phẩm hoặc dịch vụ, trong đó có sự góp sức của SV, GV bản địa. Mời xem thêm video tại địa chỉ: 

https://www.facebook.com/udsie/