Các phòng Lab phục vụ nghiên cứu và thực nghiệm tại hoặc liên kết chặt chẽ với SIE sẽ được trang bị các công cụ như máy in 3D, máy CNC, máy tạo bản mạch, máy cắt/khắc laser, máy vẽ vinyl, hệ thống phân tích dữ liệu, máy tính, bàn ghế, các máy móc cầm tay (máy phay, máy cưa phức hợp, máy bào, khoan, bắn vít, máy mài điêu khắc, thang tời, motor bơm, máy bơm hơi áp lực, bo mạch điện tử, camera) và vật liệu thuộc khoản tài trợ USAID/Arizona State Univerisity, Intel, NI, Autodesk..., và các mạng lưới FabLab tại Việt Nam và trên toàn cầu (tổng cộng khoảng 600 FabLabs, xem thêm tại fablabs.io).